Milý zákazníku,

tato chvíle je pro nás velmi významná. Naše produkty a služby tvoříme s láskou a Vy se chystáte některý z nich zakoupit, nebo jste tak již učinili. Právě teď společně vytváříme synergii. Užitek, který získáváte s našimi knihami, kartami a dalšími produkty, je pro nás velmi důležitý, a přejeme si, aby pro Vás znamenal spokojenost. Přečtěte si prosím pozorně další řádky. Žijeme ve státě, kde platí právní pravidla pro podnikání a my je dodržujeme. A byť si v administrativě nelibujeme, tyto obchodní podmínky chrání Vás i nás pro situace, kdyby došlo k neočekávaným událostem. Přejeme si ale, aby se tak nikdy nestalo a Vy jste se stali našimi nadšenými zákazníky, kteří nám udrží přízeň ještě mnoho let.

Robert Gajdoš, zakladatel firmy

Ochrana osobních údajů

Informační povinnost správce 

Na tomto místě si Vás společnost Synergie Publishing SE, se sídlem Karla Engliše 3211/3, 150 00 Praha 5, IČ 29015090, DIČ CZ29015090 zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 194 dovoluje informovat o tom, jak zpracovává Vaše osobní údaje, a to v souvislosti Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) často označovaném zkratkou GDPR (GDPR – General Data Protection Regulation).

 

1. Kdo spravuje moje osobní údaje?
Pokud jste zákazníkem Synergie Publishing SE, osobou navštěvující webové stránky Synergie Publishing SE, osobou v mailingové databázi Synergie Publishing SE, je správcem Vašich osobních údajů Synergie Publishing SE. 

2. Jak mohu správce mých osobních údajů kontaktovat?
Synergie Publishing SE jako správce můžete kontaktovat na adrese Karla Engliše 3211/3, 150 00 Praha 5 
Tel.: +420 777 822 028, E-mail: e-shop@synergiepublishing.com

3. Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů Synergie Publishing SE?
Jelikož nejsme orgánem veřejné moci, nemáme povinnost mít pověřence pro ochranu osobních údajů a v současné době pověřence pro ochranu osobních údajů nemáme. 

 4. Kdy se mohu já jako fyzická osoba obrátit na Synergie Publishing SE ve věci ochrany osobních údajů?
Pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy, můžete se na nás obrátit s Vaší stížností.

 5. Z jakého důvodu zpracovává Synergie Publishing SE moje osobní údaje?
Vaše osobní údaje zpracováváme zpravidla za účelem plnění smlouvy (například pokud jste si koupili přes internet některou z námi nabízených knih).  

Vaše osobní údaje zpracováváme také v případě, že jste registrovaným uživatelem našich webových stránek, případně když jste členem Klubu Synergie Publishing SE.

Dále pak zpracováváme údaje o chování Vaší IP adresy na našich webových stránkách pomocí nástroje Google Analytics. Anonymizované údaje používáme pro účely sledování návštěvnosti našich stránek. Údaje o chování vaší IP adresy dále zpracováváme a předáváme třetím stranám za účelem personalizovaného cílení reklamy.

6. Předáváte nebo sdílíte moje osobní údaje s jinými subjekty?
Osobní údaje o svých zákaznících sdílíme v rozsahu nezbytně nutném s přepravními společnostmi, a to pro účely plnění smlouvy. 

  •  K údajům o návštěvnících našich webových stránek a zákaznících E-shopu má přístup také společnost, která spravuje naše webové stránky a E-shop. Informace o tom, jak naše webové stránky a E-shop využíváte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. 
  • K údajům o zákaznících našeho E-shopu mají přístup také vývojáři společnosti, která vyvíjí a zajišťuje účetní program Synergie Publishing SE. 
  • Údaje o zákaznících našeho E-shopu v rozsahu číslo objednávky, e-mail zákazníka a seznam prodaného zboží také předáváme společnosti zajišťující zpětnou vazbu od zákazníků tuzemských e-shopů a vydávající certifikát kvality.
  • V případě, že jste na našem mailing listu, má přístup k Vaší E-mailové adrese společnost, která pro nás zajišťuje rozesílání obchodních sdělení. 
  • V případě, že Vás oslovujeme prostřednictvím Facebooku, má k Vašim osobním údajům v potřebném rozsahu přístup společnost, která pro nás zajišťuje marketing na sociálních sítích. 
  • Veškerá data včetně osobních údajů zákazníků jsou uložena na serverech v EU. 

7. Předáváte moje osobní údaje do třetích zemí?
Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí, tzn. do zemí mimo Evropskou unii s výjimkou případů, kdy provedete objednávku zboží s doručením mimo EU.

8. Domnívám se, že nezpracováváte správně moje osobní údaje.
V tom případě se můžete obrátit přímo na nás nebo máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. 

9. Jaká mám vůči Vám jako správci mých osobních údajů práva?
Kdykoliv od nás můžete požadovat, abychom 

  • Vám umožnili přístup k Vašim osobním údajům
  • opravili Vaše osobní údaje, které nejsou přesné
  • vymazali Vaše osobní údaje, pokud jsou splněny podmínky uvedené v článku 17 GDPR, případně omezili jejich zpracování.

10. V čem právo na přístup k osobním údajům spočívá?
Můžete nás požádat, abychom Vám sdělili, zda zpracováváme Vaše osobní údaje.

Můžete nás požádat o přístup ke zpracovávaným osobním údajům a o informace o zpracování těchto údajů.

Můžete nás požádat  o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů.

11. Mohu požádat o přístup k osobním údajům někoho jiného než sebe?
Nemůžete. Toto právo platí pouze pro Vás. Pokud chcete požádat o realizaci práva někoho jiného, musíte mít od něj plnou moc. 

12. Jak mám tuto žádost podat?
Tuto žádost můžete podat jakýmkoliv způsobem, tedy i e-mailem. Pověřený pracovník má však povinnost zjistit Vaši totožnost, proto Vás může vyzvat k prokázání totožnosti. 

13. Do kdy mi Synergie Publishing SE poskytne odpověď?
Budeme Vás informovat o přijatých opatřeních zpravidla do třiceti dnů. V některých složitých případech však můžeme lhůtu prodloužit. 

14. Kolik stojí tato žádost?
Tato žádost a její vyřízení je bezplatná. Nicméně v odůvodněných případech můžeme požadovat náhradu některých nákladů (např. cenu přenositelného disku, na kterém je Vám poskytnut seznam všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme). 

 15. Dal jsem Synergie Publishing SE souhlas se zpracováním svých osobních údajů a chtěl bych ho odvolat.
Souhlas se zpracováním osobních údajů od zákazníků ve většině případů nevyžadujeme, neboť zpracováváme Vaše údaje na základě jiných právních důvodů, zejména pro účely plnění smlouvy. Pokud však udělujete souhlas se zpracováním některých Vašich osobních údajů, pak máte právo kdykoli souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. To znamená, že zpracování osobních údajů do odvolání souhlasu je legální.

Logo-SP-w

Kontakt/provozovatel:
Synergie Publishing SE
Karla Engliše 3211/3
150 00   Praha 5

Email: e-shop@synergiepublishing.com
Telefon: +420 777 822 548

WhatsApp_logo-01